Psicologia de les Organitzacions

Els serveis de PSICO B s’expressen també en un seguit de serveis innovadors i de qualitat dissenyats per ajudar a organitzacions de tot tipus. Els serveis que s’ofereixen van des de serveis personalitzats o “Fets a mida” a la formació, a la consultoria, recursos humans passant pel coaching i el disseny de sistemes participatius.

Consultoria en qualitat i innovació psicològica:
PSICO B com a forma de compartir coneixements i experiències ofereix un servei de consultoria i assessorament en temes diversos.

Formació especialitzada (In Company):
PSICO B disposa d’una oferta formativa que posem a disposició de les organitzacions. (In Company).
En un entorn cada vegada més complex i canviant com l’actual, el reciclatge formatiu permanent esdevé una eina imprescindible, especialment per a aquelles professions dels diferents sectors que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida i donar resposta a les importants necessitats de les persones, siguin aquestes de caire psicològic, social o educatiu.

SERVEIS

El coaching és una disciplina emergent que es presenta com una de les eines més poderoses i efectives per gestionar el canvi i el talent a les organitzacions. Algunes de les nostres línies de treball en coaching professional són aquestes:

Coaching per a directius del sector social.

Coaching d’equips professionals.

Acompanyament personalitzat de nous líders.

Processos específics de desenvolupament de competències directives.

Disseny i implementació de sistemes participatius.

Objectius:

Presentar i destacar els perfils dels candidats més aptes per al lloc de treball a cobrir.

Identificar i avaluar el candidat òptim per desenvolupar les tasques professionals pel lloc de treball.

Verificar i avaluar la capacitat d’adaptació del candidat a l’empresa.

 

Metodologia d'avaluació dels candidats:

Entrevista

Prova d’idiomes

Proves de personalitat

Rol playing

Informe Final

Què és, per a què serveix i com es realitza un Assesment Center?

La necessitat de les empreses d'una ràpida planificació i selecció dels seus recursos humans té en els Assessment Center un dels mètodes més complets i selectius. La perfecta unió de test clàssics i proves interactives dels Assessment, proporciona una visió objectiva sobre l'experiència, assoliments, motivació i competències, tant dels directius com dels empleats.

 

Però, què és un Assesment Center?

Un Assessment Center és un procés estandarditzat d'avaluació, dissenyat per minimitzar totes les diferents formes de biaix que poden ocórrer en una avaluació, assegurant a cada participant el respecte al principi d'igualtat d'oportunitats, ja que aquests poden demostrar les seves capacitats a través d'un ampli ventall de situacions. Les seves aplicacions més importants són:

Selecció i reclutament extern.

Promoció interna a llocs amb responsabilitats de gestió.

Avaluació del potencial de gestió.

Planificació de carreres.

Reclutament intern de candidats–professionals, per a programes de management.

Detecció de necessitats de formació.