Psicologia Online

PSICO B també posa a la vostra disposició una plataforma integrada de psicologia online.

Partim de la base que per a un bon desenvolupament de la psicoteràpia, és necessària una interacció entre el psicòleg i el pacient. Aquesta és una comunicació que pot donar-se per molts mitjans (escrits, orals, visuals, tàctils, fins i tot mentals en casos particulars). Però a ningú se li escapa que el factor més important és el de la comunicació parlada, i el següent factor més important és el de la comunicació visual.

I precisament aquí és on entra en valor el concepte de la videoconferència com a mitjà de comunicació entre psicòleg i pacient, on aquesta va a aportar el seu potencial com a eina de comunicació. Aportant comunicació, interacció, visualització, etc.

Teràpia psicològica per Skype

La teràpia psicològica online consisteix en l'administració dels recursos terapèutics necessaris per a la consecució d'una fi de millora psicològica, amb la particularitat que aquests recursos s'administren a través d'Internet.

CONTACTE I AVANTATGES

SERVEIS

FORMA DE CONTACTE

Per a poder sol·licitar una sessió online, el que hauríeu de fer és posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic psicob@andorra.ad o al telèfon +376 814 814.

AVANTATGES

La consulta de psicologia online brinda la oportunitat de realitzar-se des de la comoditat de la llar.

Evitant desplaçaments molestos, ja sigui per llunyania o per impediments físics.

Gràcies a la flexibilitat horària podràs escollir l’hora més adequada per tu sense que interfereixi amb la resta de les teves activitats.

Els preus de la consulta de psicologia online són més assequibles que en la consulta tradicional, essent d’aquesta manera més accessible a totes les butxaques.

La consulta s’estableix en els mateixos nivells de confiança i responsabilitat que en la consulta tradicional, però eliminant externs que ens poden resultar violents o poc familiars.

Ja que la consulta es realitza des de la seguretat de la teva llar i no hi ha contacte directe amb el psicòleg, la capacitat de desinhibició augmenta facilitant la revelació d’emocions.