Esperi si us plau...

  • +376 814 814

  • info@psicob.ad

Tallers i xerrades

Tallers i xerrades

Objectius:

Intercanviar i compartir vivències i experiències amb el suport de professionals. Treballar per a la igualtat d’oportunitats, creant xarxes relacionals i d’acollida a les famíliesFacilitar un lloc per escoltar i ser escoltat.

 

Què és?

Espai de trobada i relació per a mares/pares, educadors, infants i adolescents.

Les famílies, els educadors, hi trobaran El suport de les Psicòlogues de Psico B en activitats participatives i flexibles, que responen als seus interessos. La possibilitat de compartir experiències i vivències, sentiments, neguits, dubtes, alegries, inquietuds, expectatives, contrastar opinions i fer debats relacionats amb l’educació dels seus fills i filles i/o alumnes, a més d’adquirir més seguretat en el seu paper.

 

Propostes diverses

Tallers i xerrades variats sobre temes que interessen per a l’educació i el desenvolupament de l’infant i l’adolescentEspai ric i acollidor on també els infants podran jugar, experimentar, descobrir i créixer.

La possibilitat de créixer al costat d’altres nens i nenes i d’establir relacions afectives entre ells. Així com compartirvivències entre joves i adolescents.

Taules de treball i de debat on les psicòlogues respondran neguits que puguin tenir les famílies i/o els joves.