Neuropsicologia

Què és la neuropsicologia?

La Neuropsicologia és la disciplina que estudia les relacions entre les funcions cerebrals superiors (atenció, memòria, llenguatge, emocions, conducta, etc.) i les estructures cerebrals, i la repercussió d’aquestes en la funcionalitat del nostre dia a dia.

Entre les funcions principals de la neuropsicologia hi ha l’avaluació del rendiment cognitiu, la qual busca identificar quines àrees o funcions cognitives es veuen afectades i així establir o ajudar a establir un diagnòstic.

Aquestes exploracions es realitzen a aquells infants, joves o adults que sospiten, pateixen o han patit:

 • - Dany cerebral adquirit (Traumatismes, accidents cerebrals vasculars, infeccions cerebrals, efectes de Químio-Teràpia, Post-Covid...)
 • - Trastorn del desenvolupament o aprenentatge (TEA, TDAH, problemes de llenguatge...)
 • - Procés degeneratiu (Deteriorament Cognitiu, Malaltia d'Alzheimer, Demència per Cossos de Lewy, Demència Fronto-temporal, Parkinsonismes, Esclerosis Múltiple... )
 • - Població en general que considera que el seu rendiment cognitiu està afectat o ha disminuït negativament sense motiu
single-img-ten

A més a més, la neuropsicologia, una vegada identifica les necessitats de cada persona, també treballa per a pal·liar i fer front als dèficits cognitius. Ho fa mitjançant la rehabilitació cognitiva, en aquells casos on es pugui esperar una recuperació i/o compensació de les funcions afectades, o amb l’estimulació cognitiva en aquells casos en els quals l’objectiu és frenar i alentir el deteriorament i la pèrdua de capacitats.

Serveis

Consultes més freqüents
en adults

 • Tinc dificultats per concentrar-me en les tasques del dia a dia, l’àmbit laboral, les demandes de l’entorn...
 • Diuen que tinc oblits recurrents de fets recents, tendència a repetir preguntes i converses.
 • Presento dificultats per expressar-me.
 • Penso que puc estar iniciant un procés de deteriorament cognitiu o demència, ja que a la meva família hi ha antecedents.
 • He tingut un Ictus i tinc dificultats cognitives en general per desenvolupar-me de forma autònoma.
 • Presento dificultats d’atenció, llenguatge, memòria, organització, planificació... després d’un procés de Químio-teràpia.
 • Tinc Esclerosis Múltiple i el meu rendiment mental s’està veient afectat.
 • He patit un Dany Cerebral i crec que puc tenir seqüeles cognitives i conductuals.
single-img-ten
single-img-ten
Serveis

Consultes més freqüents
en infants

 • Penses que el teu fill o filla té problemes d’aprenentatges?
 • A l’escola et posen en alerta de dificultats en la lectoescriptura o en les matemàtiques?
 • Creus que en el teu fill o filla pot haver-hi algun trastorn de dèficit d’atenció, hiperactivitat?
 • Penses que el teu fill té dificultats per relacionar-se, parlar amb els altres o té conductes repetitives i rígides?

En què consisteix

La finalitat del nostre servei de neuropsicologia és oferir una avaluació completa de les funcions cognitives globals de la persona, amb l'objectiu de detectar les funcions alterades i preservades del cervell. A partir del perfil cognitiu obtingut s’orientarà a la persona i s’oferirà, en el cas necessari, el tractament més adequat.

L’atenció que presentem inclou:

 • 1a visita: Anamnesi, recollida d’informació i coneixement del cas.
 • Avaluació cognitiva, informe i devolució dels resultats: Avaluació completa de totes les funcions cognitives, orientació diagnòstica, elaboració d’informe i devolució dels resultats.
 • Tractament: Sessions d’estimulació/rehabilitació cognitiva individualitzada i personalitzada per a cada cas en funció de les necessitats observades en l’avaluació.

Tallers, sessions formatives i conferències

Des de PsicoB volem aportar a la població general i als professionals coneixements relacionats amb el món de la neuropsicologia i la implicació d’aquesta en la salut i benestar general. Per la qual cosa, s’ofereix la possibilitat de realitzar conferències, sessions informatives i/o tallers que permetin conèixer que són les funcions cognitives, com s’afecten i la importància de treballar-les i estimular-les des de la infància fins a la vellesa.

Exemples:

 • Què són les Funcions Cognitives i com puc treballar-les?
 • Estratègies per memoritzar
 • Funcions cognitives i aprenentatge
 • Efecte Quimio-Cervell
 • Envelliment: Patologia o Normalitat

Demana cita a PsicoB