Psicologia i Coaching de l'esport

Intervenció directa amb esportista

Centrada en les capacitats psicològiques dels jugadors més relacionades amb l'aprenentatge i el rendiment esportiu.

Assessorament a entitats esportives

Relacionat amb aspectes problemàtics o puntuals no necessàriament esportius.

Intervenció indirecta

Mitjançant el control dels components psicològics presents en la dinàmica de l'equip, en entrenaments i en competicions, des de la funció d'entrenador i la resta del cos tècnic.

Control de l'activació:

Entrenament per a que sigui capaç d'auto-regular el seu estat fisiològic i cognitiu, i sàpiga situar-se en el nivell òptim adequat per afrontar qualsevol tasca o situació en la millor disposició anímica possible.

Control de l'atenció:

Ajuda a concentrar-se adequadament en els estímuls rellevants per a cada situació concreta de joc o d'entrenament, a fi d'optimitzar/estabilitzar el seu rendiment.

Ús de la imaginació:

Afavoreix la millora de les seves destreses tècniques i la seva comprensió tàctica; també pot ser d'ajuda per preparar-se davant situacions complicades.

Ús de les auto-instruccions:

Aporta control cognitiu, responsable de conductes distorsionades o inadaptades i element bàsic a l'hora d'optimitzar l'aprenentatge.

single-img-ten
single-img-ten

Motivació:

Assessora en la definició, planificació, registre i avaluació dels objectius. També se'l forma en habilitats destinades a fomentar l'autoconfiança dels seus jugadors.

Activació:

Assessora en la gestió de les càrregues psicològiques, especialment aquelles susceptibles de crear estrès en el jugador. S'estableix un pla de competició per al control de l'activació en la competició.

Concentració:

Assessora en els components atencionals presents i s'indiquen diversos procediments per evitar la distracció i aconseguir la concentració adequada en cada moment.

Cohesió:

Assessora en aquells aspectes relatius a la dinàmica grupal (estructura, rols, normes, lideratge, etc.) i indica diversos procediments per millorar la cohesió.

Demana cita a PsicoB