Psicologia Jurídica

PSICO B assimila dins la seva praxis, la Psicologia Jurídica, la qual compren l’avaluació, prevenció, assessorament i tractament dels fenòmens psicològics, conductuals i relacionals que incideixen en el comportament legal de les persones.

 • Avaluació i diagnòstic: En relació a les condicions psicològiques dels actors jurídics.
 • Assessorament: Orientar als òrgans judicials en qüestions pròpies a la seva disciplina.
 • Intervenció: Realització de Programes per la prevenció, tractament, rehabilitació, processos de dol, gestió de les emocions, elaboració d’Informes pericials i integració dels actors jurídics.
 • Victimologia: Contribuir a millorar la situació de la víctima i la seva interacció amb el sistema legal.
 • Mediació: Propiciar solucions negociades als conflictes jurídics, a través d’una intervenció mediadora que contribueixi a prevenir el dolor emocional, social i presentar una alternativa a la via legal.
single-img-ten
Psicologia Jurídica

Peritatges psicològics

image
 • Pàtria potestat.
 • Atribució de guarda i custodia.
 • Adopcions.
 • Causes de divorci.

S’avalua la capacitat d’un individu per prendre decisions responsables sobre si mateix i de les seves pertinències.

 • Després d’accidents de tràfic.
 • Exploració del deteriorament.
 • Anàlisis psicològic.
 • Psicoteràpia.
image

Es posa en relació la malaltia mental amb el delicte. Es posa especial atenció en si sap el que fa i si vol fer-ho.

Es valora l’estat anterior, les circumstàncies particulars i la seva evolució.

image
 • Valoració de seqüeles psíquiques d’accidents de treball.
 • Incapacitacions laborals.
 • Assetjament sexual.

Demana cita a PsicoB